Tavastilan ennakko

Rannikkorastien 20. tapahtuma järjestetään tiistaina 11.6. Tavastilassa. Tapahtumakeskuksena toimii Tavastilan vesitorni. Alue on melko polkurikas, mutta polkujen välistä löytyy myös kohtalaisen pienipiirteistä ja tarkkaa suunnistusta vaativaa aluetta. Tämä on mahdollistanut hyvin taitotasoltaan eri tasoisten ratojen tekemisen. Helpot radat tukeutuvat vahvasti alueen polkuverkostoon, kun taas vaikeilta radoilta löytyy muutama kohtalaisen haastava rasti pienipiirteisellä alueella. Tarjolla on runsasrastiset, kohtalaisen pienellä alueella pyörivät radat. Vaikeilla ja keskivaikeilla radoilla on perhoslenkit – olethan tarkka, että kierrät rataa oikeassa järjestyksessä!

Maastossa on edellisen alueella järjestetyn tapahtuman jälkeen tehty metsänhoidollisia töitä, joiden seurauksena alueella on kaksi uutta aukkoa ja uusia metsäkoneen uria. Aukot sekä vahvimmat metsäkoneen urat etenkin alueilta, joilla helpot radat liikkuvat, on päivitetty karttaan. Keskivaikeat ja vaikeat radat puolestaan kulkevat myös alueilla, joilla kaikkia uusia metsäkoneen uria ei ole päivitetty karttaan. Metsää on myös harvennettu kohtalaisen laajalta alueelta, jonka seurauksena näkyväisyys on monin paikoin parantunut, mutta kulkukelpoisuus heikentynyt raivausjätteen seurauksena. Hidastavasta maastopohjasta kertovaa ”pystyvihreää” on kuitenkin käytetty karttaa päivitettäessä varsin vähän ja vain kaikista heikkokulkuisimmat alueet on merkitty ”pystyvihreällä”. Vesitornille johtava tie toimii autojen paikoitusalueella, joten se on merkitty karttaan kielletyksi.

  • Vaativa pitkä 6,1 km, 20 rastia
  • Vaativa lyhyt 3,5 km, 13 rastia
  • Keskivaikea pitkä 4,8 km, 16 rastia
  • Keskivaikea lyhyt 3,6 km, 11 rastia
  • Helppo pitkä 3,7 km, 9 rastia
  • Helppo lyhyt 1,9 km, 5 rastia

Tapahtumakeskukseen saavutaan pihapiirejä kiertelevän tien kautta, joten asukkaiden toiveiden mukaisesti muistutamme, että kiinnitätte erityistä huomiota ajonopeuteen.

Ratamestari Anni Väyrynen

Posted in Yleinen.