Tavastila 16.7.2013 – Ennakkoinfo

Ensi viikolla Rannikkorastit siirtyvät Tavastilan maastoon. Tapahtumakeskus sijaitsee Tavastilan vesisäiliön lähellä. Ratamestarina toimii Hannu Währn. Tässä hänen ennakkoinfoansa radoista.

Suunnistusalue rajautuu selkeästi kahteen maastotyyppiin. Alueen itä- ja länsireunoilla on hyväkulkuista ja näkyvyydeltään hyvää suunnistusmaastoa.  Välialue on selvästi kulkukelpoisuudeltaan hitaampaa ja peitteistä. Maasto on tasaista, korkeuseroja ei ole kuin nimeksi. Rajalinjoja, kuviorajoja  yms. kannattaa käyttää suunnistuksessa hyödyksi. Karttaan on merkitty kielletynalueen viivoituksella pari taimikkoa, jonne ei ehdottomasti saa mennä. Kiellettyjä taimikkoja ei ole merkitty maastoon, mutta tavanomaisilla reitinvalinnoilla ei sinne ajautumisen vaaraa ole. Suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti junanradalla kulkeminen on ehdottomasti kiellettyä, (toki rata on sen verran etäällä rasteista, että radalle joutumisen mahdollisuutta ei ole).

D-rata on kokonaisuudessaan maakaasulinjan itäpuolella, polkuja yms. on. Rastipisteet ovat selviä ja osittain ”isoja kohteita”.  D-ratalaisille on myös sallittua käyttää vesitornin sisääntulotietä, kun taas muissa ratavaihtoehdoissa sisääntulotie on merkattu kielletyksi. C-rata on myös maaston hyväkulkuisimmalla alueella.

Maastossa on isohko oja, jonka pystyy ylittämään muualtakin kuin siltakohdista. Ojasillat ovat varsin huonokuntoisia. Tehkää ylitykset varoen, että ei loukata nilkkoja.

A, B ja BL radat puhkovat hitaamman maaston mennen, tullen. Välimaastoon on sijoitettu muutama tarkka rastipiste, jotka maaston peitteisyyden vuoksi saattavat tuntua vaikeilta. Rastit tavoittaa kyllä suunnistamalla, mistään bingosta ei ole kysymys.

Paikalle tultaessa ajetaan hiekkatietä asutusalueen läpi. Alueen asukkaat ovat aikaisemmin huomauttaneet suunnistajien liian kovasta ajonopeudesta, joka on aiheuttanut pölyhaittaa. Ajakaa siis hiljaa kapealla hiekkatiellä (ja muutenkin)!  

Opastus alkaa Haminantiestä, tie 170, Tavastilantien risteyksestä.

Lähtö on auki 17:00 – 18:30. Tervetuloa suunnistamaan!

Posted in Etusivun artikkeli.