Rannikkorastit jatkuvat Valkmusan etelälaidalla

Elokuun kääntyessä kohti syyskuuta Rannikkorastit siirtyvät Tavastilan viikkojen jälkeen Pyhtäälle Valkmusan etelälaidalle. Valkmusan kartan pienoinen ongelma on, kun parhaat suunnistusalueet ovat kartan pohjoisosissa, jonne tapahtumakeskusta Rannikkorastien nykyisellä kävijämäärällä ei pystytä järjestämään. Ratamestari Hannu Pönni on pyrkinyt ratkomaan ongelmaa ja kertoo radoista seuraavaa:

"Valkmusan haastavassa maastossa on radat suunniteltu siten, että ne kiertävät pahimmat pusikot, kivikot ja hakkuualueet. Maastossa on paljon metsänhoidollisia toimenpiteitä, jotka haittaavat suunnistusta tai paremminkin ratojen suunnittelua. A-rata käy kartan pohjoisosassa, jossa on pienipiirteistä kalliomaastoa. Muut radat pyörivät kalliopintaisilla mäillä ja välimaasto on soista tai muuten hidaskulkuista. Ratojen tietty osa kulkee tietä pitkin, jossa voi vähän revitellä, jos voimia on jäänyt jäljelle. D-radan yksi osuus kulkee täysin metsässä aukko-pusikko-aukko-mäki ja osuuden pituus noin 200m, osuus päättyy poikittaiseen polkuun."

Ratapituudet A-rata 6.1 km, B-rata 4.9 km , BL-rata 3.5 km , C-rata 2.6 km ja D-rata 2 km. Pysäköinti on järjestetty hiekkakuoppaan, josta on matkaa tapahtumapaikalle n 200m. Suunnistuspaikalle Siltakylän risteyksestä kulkeva tie on kapea ja mutkainen, ajakaa varovasti. Tie kulkee moottoritien työmaan tien poikki, jossa voi olla työmaaliikennettä.

Posted in Etusivun artikkeli.