Lentokentällä 17.4. uudella ratatarjonnalla

Ensi tiistaina Rannikkorastit suunnistetaan Kymin lentokentän länsipuolen maastoissa. Maastoalue on tällä kertaa todella monipuolinen. Maastosta löytyy: niin mänty kuin kuusikangasta, tein, poluin ja kuopin varustettua vanhaa sotilasharjoitusaluetta, suoalueita, pusikkoa ja maaston todellisena helmenä vaativa loivapiirteinen avokalliorinne. Maasto on vielä jonkin verran luminen, joten: märkään, mahdolliseen liukkauteen ja lumen kenkään joutumiseen on syytä varautua

Radat:

  • Kilpa pitkä 6,7km   11 rastia   Vaikea
  • Kilpa lyhyt 3,6km   7 rastia   Vaikea
  • Kunto pitkä 5,9km   11 rastia   Keskivaikea
  • Kunto lyhyt 3,5km   8 rastia   Keskivaikea
  • Helppo pitkä   5,1km   10 rastia   Helpohko
  • Helppo lyhyt   1,7km   6 rastia   Helppo

Ratamestarin sairastelusta johtuneiden haasteiden vuoksi radat kulkevat tällä kertaa kohtuullisen pienellä alueella ja pidemmillä radoilla rastiväliviivat saattavat kulkea useamman kerran ristiin. Yllä mainituista radoista moni varmasti huomasikin, että uudenlainen ratatarjonta on päästy maaston vaativuuden vuoksi toteuttamaan täydessä mitassaan. Koska uudet ratavaihtoehdot mietityttävät varmasti vielä monia, alta voi lukea ratojen suunnittelussa käytetyt kuvaukset.

Ratakuvaukset:

Kilpatason radat: Radoilla pyritään hyödyntämään maaston vaativuus maksimaalisesti. Rastit ovat yleensä sijoitettu maaston vaativimpiin osiin, eikä suunnistajalle usein tarjoudu mahdollisuutta käyttää maaston selkeimpiä kohteita hyväkseen. Ratojen tavoite on tarjota haasteita kilpasuunnistajille kuin myös kokeneille pitkänlinjan suunnistajille.

Kunto radat: Radat kantavat menneiden vuosien A- ja B-tason ratojen perintöä. Radat ovat täten vaativankoa suunnistusta, joka kuitenkin tukeutuu selkeämpiin maaston kohteisiin (esim. Selvät maastonmuodot, kasvillisuus/maastopohja). Rastipisteet ovat myös selkeämmin lähestyttäviä kuin kilpatason radoilla. Ratojen tarkoitus on säilyttää jo aiempien vuosien Rannikkorasteilta tutuksi tullut kuntosuunnistuskokemus.

Helpot radat: Polku- ja tieverkostoon sekä muihin selkeisiin kohteisiin (esim. Ojat ja kuviorajat) tukeutuvat selkeät ja turvalliset radat. Rastit ovat sijoitettu selkeiden kohteiden välittömään läheisyyteen. Radat ovat suunniteltu tarjoamaan miellyttäviä suunnistuskokemuksia tuoreemmille lajin harrastajille.

Koska ratamestarilla on tällä kaudella vielä useampi tapahtuma isännöitävänä, olisi hän kiitollinen uutta ratatarjontaa koskevasta palautteesta. Tulkaa siis rohkeasti kertomaan kokemuksia mm. ratojen vaativuus ja pituustasojen sopivuudesta. Näin ollen meidän on helpompi jatkaa Rannikkorastien kehittämistä jokaiselle suunnistuksen ystävälle sopivaksi liikunta- ja harjoitustapahtumaksi.

Tervetuvetuloa nauttimaan suunnistuksesta!

Terv. Ratamestari: Daniel Koivisto

Posted in Yleinen.