Lauantaina Heinlahden upeille kallioille!

Kun juuri on "toivuttu" Honkalan kuntosuunnistuksista, on katse jo kohti lauantain (10.5.2008) Rannikkorasteja, jotka pidetään Pyhtään Heinlahdessa kello 14 lähtien. Ratamestari Timo Kavakko on laatinut Heinlahden kartalle rastirikkaat radat. Timon mukaan maasto on ratojen alussa polkurikasta kalliomaastoa ja loppuosa pääsääntöisesti hyväpohjaista "nopeaa metsämaata". Kartan alueella on suoritettu hieman hakkuita, jotka vaikuttavat a-,b- ja c-radan loppuosalla. Uutta rakentamista ja loma-asutusta on tehty meren rannalle kartoituksen jälkeen, tällä ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta suunnistussuoritukseen. Ratapituudet ja Timon luonnehdinnat:

  • A-rata: 6.4 km, 20 rastia
  • B-rata: 4.4 km, 14 rastia. A- ja B-radat: vaihdellen vauhtia ja tarkkuutta.
  • C-rata: 3.0 km, 10 rastia: Hyväpohjaista, vaativiakin rastipisteitä.
  • D-rata: 1.6 km, 7 rastia: Nautiskeluu, radan keskivälin jälkeen avokalliomaastossa polkua merkitty punaisin nauhoin.

Ja lopuksi:
Kaikkien ratojen alkuosassa suotavaa, joka pakollista pysähtyä hetkeksi ihailemaan Suomenlahtea!

Posted in Etusivun artikkeli.