Huomenna 22.5. Uuperiin!

Tiistaina Rannikkorasti-kautta päästään jatkamaan Uuperin jylhissä, monille jo tutuksi tulleissa, mutta aina suunnistuksellisia haasteita tarjoavissa maisemissa.

Kartta koostuu neljästä erityyppisestä mäkialueesta, jotka tarjoavat niin vaativia rinnerasteja peitteisillä alueilla kuin nopeammin lähestyttäviä pisteitä hyväkulkuisilla kankailla. Tarkkaavaisuutta vaativat avokalliot vaihtuvat huomaamatta juoksukuntoa testaaviin rinteisiin. Pidemmillä radoilla suunnistaja pääsee pistäytymään kartan joka kolkassa. Lyhyemmät radat hyödyntävät pääosin kahta tapahtumakeskusta lähinnä olevaa mäkeä. Kevään uusi kokeilu ratatarjonnassa jatkuu aikaisempien tapahtumien tavoin.

Tällä kertaa kiellettyihin alueisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kartan keskellä sijaitsevan kielletyn hiekanottoalueen lisäksi kiellettyjä ovat tälläkin kertaa pistepellot, joiden kautta oikominen on ehdottomasti kielletty. Peltoja halkovia teitä saa tosin käyttää reitinvalinnoissa hyödyksi.

Ratapituudet:
– Helppo lyhyt 1,6
– Helppo pitkä 3,9
– Kunto lyhyt 2,9
– Kunto pitkä 5,2
– Kilpa lyhyt 4,0
– Kilpa pitkä 7,1

Tapahtumakeskus ja paikoitus Uuperin rinteiden parkkipaikalla. Opastus Mt 170.

Terveisin,
Ratamestari Antti Pasi

Posted in Yleinen.