Valkmusa/Runamusa 25.4.

Valkmusan ja Runamusan maastot ovat olleet Kauko Salosen työmaata nyt muutaman päivän ajan. Radat ovat kuulemma valmiita, ja kohta päästään sinne suunnistamaan kieltokyltistä huolimatta.

”Ensi tiistaina Rannikkorastien A-, B ja BL-radat ovat Runamusan korpimaisessa
talousmetsässä, jossa ainoat ratamestarin kohtaamat isommat liikkujat olivat
hirvi, pöllö ja kaksi kalasääskeä. C ja D-radat on tehty keskuksen
länsipuoleiseen maastoon, jossa on varottava menemästä lähelle keskuksen
vieressä olevaa louhosaluetta. Maasto on pääosin helppokulkuista, vaikkakin
joissakin kohdissa harvennustähteet ja tiheiköt voivat hidastaa etenemistä.
Vihreän värin merkinnät kartalla eivät kaikilta osin vastaa nykytilannetta,
ja maastoon on ilmestynyt kolme uutta ratoja sivuavaa hakkuualuetta, jotka
on merkitty (ainakin) mallikarttoihin.”

Radat:

  • A: 6,1 km, 14 rastia
  • B: 5,0 km, 10 rastia
  • BL: 3,4 km, 9 rastia
  • C: 2,5 km, 8 rastia
  • D: 1,6 km, 5 rastia

t. Kauko

Posted in Yleinen.