Rannikkorastit 18.7. Tikkamäki

Tervetuloa Rannikkorasteille Husulan Tikkamäkeen!

Maasto on pääosin vauhdikasta kangasmaastoa tarjoten kuitenkin peitteisempiä ja hyvinkin vaativia rastipisteitä erityisesti pidemmillä radoilla. Radat käyvät melko lähellä tonttialueita, muistakaa kunnioittaa niitä kiellettyinä alueina. Myöskään kielletyksi alueeksi merkityille pelloille ei suunnistajilla ole asiaa.

A- ja B-radoista olen pyrkinyt tekemään keskimatkatyyppiset radat, jotka tarjoavat tiukkaa rastinottoa muutamalla reitinvalintavälillä höystettynä. Molemmat radat hyödyntävät hyvinkin maksimaalisesti kartan hienoimmat alueet ja tiheiköissä juokseminen on pyritty minimoimaan suunnistuksen nautittavuuden lisäämiseksi. B-radan pisteet ovat A-rataa jonkin verran helpompia ja niille pystyy suunnistamaan pääosin selkeiden kohteiden kautta.

C- ja D-radat tukeutuvat alueen selkeään polkuverkostoon tarjoten kuitenkin hyviä suunnistustehtäviä ja joitain reitinvalintavälejä. Näilläkin radoilla on pyritty tarjoamaan maaston parhita alueita, kuitenkin siten, että suunnistustehtävät pysyvät riittävän yksinkertaisina.

A-rata: 6,1 km, 17 rastia
B-rata: 4,4km, 14 rastia
C-rata: 3,1km, 9 rastia
D-rata: 2,3km, 6 rastia

Nähdään rasteilla!
Rtm Matti Suutari

Posted in Yleinen.