Rannikkorasteja jatketaan sunnuntaina päivänvalossa.

Rannikkorastit jatkuvat sunnuntaina 25.9. Kangasmäen kartalla Siltakylässä. Kyseessä on hyvin rikkonainen peltojen, polkujen ja tiestön rikkoma alue, jonka parhaat osat on pyritty hyödyntämään keskimatkan tyyppisillä runsasrastisilla radoilla. C- ja D- rata sijoittuvat kokonaisuudessaan helppokulkuiselle ja runsaspolkuiselle kangasmäelle.

Kartan pohjoisosassa (A-, B-, BL- radat) olevan pihapiirin läpi SAA JUOSTA TIETÄ PITKIN, muut pihat jätämme totuttuun tapaan rauhaan kuten pistepellotkin. Maasto ei ole näin syksyn tullen aivan niin rehevää kuin keskikesällä, mutta kartan vihreää kannattaa silti edelleen välttää. Tapahtumakeskus ja paikoitus on aivan moottoritien Siltakylän rampin vieressä. A-rata piipahtaa alikulun kautta moottoritien eteläpuolen kalliojyrkänteillä.

Kartta on nyt juostavilla alueilla hyvin ajan tasalla ja Töyrylän Teuvon tuttua laatutyötä. Hirvenmetsästäjät eivät ole liikkeellä vielä tässä maastossa, vaikka ratamestari muutamaan hirveen ja hirvikärpäseen tutustuikin maastokäynnillä. Tervetuloa ruskaiseen metsään!

Posted in Etusivun artikkeli.